bla

 

bildigen

 

bild


bild

 

bb


bild


Tom Fahlen

Dessa länkar vill ja ha kvar.

Del 1 -Allmän beskrivning
Del 2 -Läkemedel
Del 3 -Kartläggning av sjukdomens förlopp och symtombild
Del 4 -Biologiska rytmer och klockor
Sönderbruten samordning
Att vidmakthålla en normal dygnsrytm
Del 5 -Rutiner för att motverka sjukdomsperioder
Rutiner för att förebygga risker
Del 6 -Självkännedom, självbedrägeri, självförtroende, självkontroll och psykoterapi
Om

Min profilbild

Malin

RSS 2.0